Tornar Estela García Ponce

L’Estela és enginyera agrònoma, llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments i màster en Agricultura per al Desenvolupament. Ha realitzat diversos cursos relacionats amb la cooperació internacional per al desenvolupament.

Té àmplia experiència en l’àmbit agrícola i alimentari, treballant en el sector públic, privat, i en organitzacions governamentals i no governamentals de cooperació al desenvolupament.

Des del 2009 fins al 2012 ha treballat per l’Institut d’Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC) en el marc d’un projecte bilateral de la cooperació espanyola a Mauritània i ha col·laborat en un altre projecte de cooperació i recerca científica a Níger (2011). Prèviament, realitzà assistències tècniques en Camerun (2008) i a la RDCongo (2009).

Des del 2012 col·labora amb AVALUEM, anàlisi i desenvolupament, principalment en avaluacions externes i identificació de projectes, i en assistències tècniques de valoració i seguiment de projectes.


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat