Tornar Andrea Feix-Ruf

L’Andrea és alemanya, de formació de base geògrafa i amb una especialització en planificació operacional urbana. Té una àmplia experiència en avaluació de projectes i programes, així com en metodologies i instruments de planificació en cooperació internacional.

Entre 1988 i 1989 l’Andrea va treballar en la documentació de projectes a la seu central de GTZ, l’agència alemanya de cooperació internacional. Entre la seva experiència cal destacar el seu contracte com a consultora amb el Programa de Solidaridad Hábitat (Programme Solidarité Habitat, PSH) a París per realitzar l’avaluació de cinc projectes de cooperació descentralitzada durant l’any 1991; la col·laboració al grup d’investigació INTERURBA del Centre Nacional d’Investigació Científica de Bordeus (1992 i 1993); el seu treball com assessora de la GTZ al Instituto de Desarrollo Municipal de Paraguai (de 1993 a 1996); o el seu assessorament tècnic en projectes urbans de cooperació de la consultora AHT group AG, Management & Engineering (de 1996 a 2003).

Aquest bagatge professional de planificació i avaluació de projectes l’ha dut a treballar a països com Xile, Paraguai, Egipte, Senegal, Síria i Madagascar, a la vegada que a participar en diferents publicacions sobre cooperació al desenvolupament, sobretot en els àmbits de desenvolupament local i urbanisme.

Actualment l’Andrea és tècnica d’avaluació d’AVALUEM, anàlisi i desenvolupament, des d’on ha pres part en nombroses avaluacions de projectes i assessorament d’institucions, a banda de formar a centenars de professionals de la cooperació.


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat