Tornar Imma Bartrina i Rams

L’Imma té formació de base mestra d’educació infantil, així com un postgrau sobre gestió del cicle del projectes de cooperació internacional. És experta en cooperació internacional i ha estat més de dotze anys vivint a Nicaragua i realitzant viatges de seguiment al llarg de la regió centreamericana - Hondures, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamà, Mèxic i Cuba.

Entre la seva experiència més destacada està el seu càrrec com a delegada de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament a Nicaragua (de novembre a febrer de 2007), on va tenir com a missió principal fer una prospecció per l’obertura d’una oficina permanent i marcar l’escenari de futur de la representació de l’ACCD en aquest país. Així mateix, cal subratllar la seva feina com a representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament a Centreamèrica, Mèxic i el Carib, amb seu a Managua (2002 a 2006). L’Imma també ha treballat com a cooperant d’educació especial a Nicaragua per encàrrec del Catholic Institute for International Relations -ara Progressio- entre el 1999 i el 2002 i ha representat la comissió d’agermanament Salt x Quilalí a Nicaragua, entre el 1995 i el 1999.

L’Imma també ha participat com observadora internacional i coorganitzadora a les delegacions catalanes d’observadors internacionals a les eleccions municipals i legislatives-executives de Nicaragua els anys 1996, 2000, 2001 i 2004, així com a la primera volta de les eleccions generals de Guatemala de l’any 2007.

Actualment és tècnica d’avaluació d’AVALUEM, anàlisi i desenvolupament, on s’encarrega d’avaluar projectes sobre el terreny, participar en la planificació estratègica i en l’assessorament a diverses entitats, així com de formar personal del món de la cooperació en gestió del cicle del projecte i codesenvolupament.


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat