Tornar Susana Martínez Varona

La Susana és argentina, és llicenciada en medicina i cirurgia, amb una especialització en salut pública i un màster en medicina tropical i salut pública de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Actualment és presidenta de la comissió d’agermanament entre el municipi català de Salt i el nicaragüenc de Quilalí, donant suport sobretot als projectes del sector salut i especialment a la posada en funcionament de la Casa Materna de Quilalí, projecte en la formulació del qual la Susana va participar. Quan el 1997 la casa es va posar en funcionament, la Susana en va ser co-responsable des de Catalunya i actualment encara s’encarrega del seguiment del projecte.

Als anys 80 la Susana va treballar per l’Ajuntament de Salt a l’àrea de salut pública a l’Oficina de Salut i Consum, endegant programes de prevenció sanitària al municipi, així com altres relatius a escoles, comerços i via pública. Més endavant va entrar a treballar pel sistema de salut públic català, exercint de pediatra al Centre d’Atenció Primària (CAP) de Santa Coloma de Farners, i des de fa cinc anys al CAP de Salt. Com a pediatra d’aquesta localitat col·labora també en el programa de salut comunitària en coordinació amb tots els actors locals, i atén majoritàriament la població immigrant no comunitària (són el 85% dels seus pacients), especialment la d’origen marroquí.

Actualment la Susana també col·labora en algunes de les investigacions que AVALUEM, anàlisi i desenvolupament duu a terme en el sector salut.


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat