Tornar Nélida Godínez Torres

La Nélida és mexicana i viu a Veracruz, tot i que des de fa molts anys passa uns mesos cada any a Catalunya. De formació de base és economista i actualment està acabant la carrera de sociologia a la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla. Ha treballat en diferents sectors durant tota la seva vida laboral, tant a Catalunya com a Mèxic, però sempre implicada amb els moviments socials i populars mexicans.

En el camp de la cultura, ha treballat en la promoció turística i cultural de Mèxic a diferents ciutats de l’Estat Espanyol, així com a l’Instituto Veracruzano de la Cultura, primer com a subdirectora de Desenvolupament Cultural Regional i després com a cap del departament d’avaluació.

En la cooperació al desenvolupament ha treballat amb la Confederació de Fons de Solidaritat i Cooperació de l’Estat Espanyol per donar suport a l’organització de la Segona Trobada de Municipalisme a l’Amèrica Central, Mèxic i El Carib. Amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament va fer els estudis de cas a Senegal, Marroc i Cuba, dels programes Migració i Desenvolupament i Agermanaments amb els països del Sud.

La Nélida també ha treballat coordinant programes productius per a empreses socials, en la difusió de programes d’habitatge d’interès social, en anàlisi de continguts de programes educatius per la Secretaría de Educación Pública de Mèxic. Durant els anys 80 va treballar com ajudant d’investigació amb la Dirección de Publicaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social i en diverses organitzacions.

Actualment és col·laboradora en algunes de les investigacions que AVALUEM, anàlisi i desenvolupament realitza.


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat