Tornar Document fundacional

La cooperació descentralitzada en els darrers 20 anys ha sorgit del no res i ha experimentat un fort creixement. Aquest fet ha comportat l’impuls d’un model de cooperació que ha hagut de construir-se a si mateix, en el qual sovint ha primat més l’acció que la reflexió.

Pensem que esgotada ja una primera etapa de creixement centrada en l’acció, cal avançar cap una segona etapa de reflexió i especialització que prioritzi els esforços en l’avaluació i en l’aplicació pràctica de les lliçons apreses, assumint el repte d’avaluar per transformar.

En aquesta etapa la cooperació descentralitzada pot guanyar interès perquè pot desplegar tot el seu potencial i especificitat. I és que l’àmbit local i territorial (comunitat, municipi, comarca, departament, comunitat autònoma, país) és el millor escenari on impulsar iniciatives de desenvolupament, de participació i de gestió, on a través de polítiques públiques orientades a promoure la inclusió social i l’equitat s’impulsin nous models de desenvolupament.

Perquè cal dir amb rotunditat que només si som capaços d’impulsar una cooperació de qualitat i alhora compromesa amb el desenvolupament endogen dels països del Sud podem contribuir eficaçment a l’acompanyament de processos transformadors.

És per això que un equip de professionals amb llarga experiència en el món de la cooperació volem aportar els nostres coneixement teòrics i pràctics per oferir un servei d’assessorament i consultoria externa independent, AVALUEM.

Pensem que des d’AVALUEM podem avaluar programes de cooperació, fer anàlisis d’impacte, sistematitzacions, auditories socials… i altres instruments imprescindibles si es vol disposar d’elements d’anàlisi i reflexió per tal de promoure un debat crític al sector que impulsi la millora de la qualitat de la cooperació descentralitzada a través de la planificació estratègica local.

AVALUEM vol ser també un espai inspirat en el compromís ètic no només amb els països del Sud sinó, des del nostre país, amb el conjunt del planeta. Cal l’impuls de noves pràctiques solidàries, respectuoses amb l’entorn, perquè estem convençuts que només una globalització alternativa pot acabar amb els desequilibris al món i que cal promoure arreu un desenvolupament socialment inclusiu i ambientalment sostenible.

I és que en un món tan interdependent com l’actual, els problemes en la governabilitat mundial afecten el conjunt dels països. Així, podem afirmar que la globalització fa que els béns públics, com són els drets econòmics, socials i culturals, les problemàtiques ambientals, la justícia internacional, la inclusió social, la pau... no poden ser gestionats per cada país unilateralment. Per això, davant de fenòmens com la immigració, o del procés creixent d’exclusió social a casa nostra, no podem aturar el procés de cooperació internacional, però sí revisar-lo per tal que l’ajut oficial al desenvolupament s’orienti a l’eradicació de la pobresa i incideixi a mitigar els efectes que aquest procés de globalització ocasiona.

Aquesta etapa de globalització comporta que el nivell de benestar on se situa cadascun dels béns públics globals, ve marcat pel nivell més baix dins l’esfera internacional. Així, les escletxes en el dret públic internacional (l’incompliment de l’acord de Kioto, els paradisos fiscals...) enfonsen el dret públic global. Un món amb un creixent desequilibri de drets es fa ingovernable i, per això, cal abordar prioritàriament el debat sobre els mecanismes de gestió dels béns públics globals, si realment es volen assolir els Objectius del Mil·leni.

Des d’AVALUEM abordem el treball d’anàlisi i de desenvolupament des d’una perspectiva multidisciplinària, perquè pensem que cal treballar des d’una visió àmplia per tal que la nova globalització comporti una carta de ciutadania que sigui aplicable a tots els ciutadans del món sense exclusions i que els mecanismes per gestionar-la siguin democràtics.


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat