Tornar Avaluacions

2007

Consolidació i Sistematizació del Model Circular de Codesenvolupament, Fase I (Catalunya, Colòmbia, Romania, Marroc)
Organisme que encarrega l'avaluació:
Fundació Pagesos Solidaris (FPS)
Període del projecte:
2002 - 2006
Institucions executores:
FPS i Agents de codesenvolupament en els seus respectius països
Institucions cooperants:
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Autores de l'informe:
Núria Camps i Vidal i Papa Sow
Tipus d’avaluació i data:
Avaluació de programa, juliol 2007
Sector:
Codesenvolupament, Desenvolupament local, Productiu, Gènere

El context

En el marc de la contractació en origen de treballadors temporals pel sector agrari, la Fundació Pagesos Solidaris ha identificat dos fluxos que caracteritzen el model de codesenvolupament circular:

  • Els treballadors immigrants aporten la seva força de treball al sector agrari de Catalunya.
  • Amb el salari rebut i amb els coneixements i experiències adquirides durant la seva estada a Catalunya, les/els treballadors temporals, en tornar a les respectives comunitats, fan inversions i fomenten d’aquesta manera el desenvolupament local.

L’objectiu de la FPS és potenciar aquestes iniciatives de desenvolupament rural en les comunitats d’origen dels treballadors temporals, siguin iniciatives col·lectives o individuals, i donar suport a les estructures necessàries.

El projecte a avaluar

Per assolir aquest objectiu, d’una banda s’ha dissenyat un cicle de cursos de formació que consta de tres mòduls, per tal de donar suport individualment al treballador temporal en el seu paper d’actor o d’agent de codesenvolupament. De l’altra, la FPS ha mobilitzat fons de diferents institucions i entitats catalanes per fomentar projectes als països d’origen dels treballadors (Marroc, Colòmbia i Romania). Un altre camp d’acció de la FPS ha estat enfortir la interrelació dels propis agents de codesenvolupament, organitzant encontres per país i finançant espais informàtics que facilitin la seva participació en xarxa.


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3er pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623