Tornar Cursos de Formació

2010

Curs de codesenvolupament per la Casa Amaziga de Catalunya
Organisme que encarrega la proposta:
Casa Amaziga de Catalunya (CAC)
Participen als tallers:
22 membres de les entitats Amazigues de nombrosos municipis de Catalunya
Dinamització del procés:
Núria Camps i Vidal i Imma Bartrina i Rams
Període:
Març 2010

Motivació del taller

L’objectiu principal del mòdul de codesenvolupament és formar a col·lectius d’immigrants i ONGD i a col·lectius ciutadans mixtos per millorar la seva formació i permetre’ls promoure processos de codesenvolupament amb els pobles d’origen de la immigració.

La Casa Amaziga de Catalunya, creada l’any 2010 per membres de la comunitat amaziga de Catalunya com a espai de promoció de la cultura i la llengua amaziga, i centre de trobada i intercanvi entre la ciutadania amaziga i la catalana, té entre els seus objectius específics la formació en codesenvolupament, la promoció de relacions interculturals i l’establiment de relacions bilaterals entre Catalunya i Tamazgha. És per això que el curs de codesenvolupament resulta plenament rellevant pels seus membres.

Contingut del taller

El taller, que es desenvolupa en tres sessions, consta dels següents mòduls:

  • Introducció al codesenvolupament, conceptes i història. Es reflexiona sobre el fet migratori i els seus efectes tant en la societat d’origen com en la d’acollida, així com sobre la integració del codesenvolupament en les polítiques públiques de països del nostre entorn.
  • Model català de codesenvolupament. Característiques del model català de cooperació i la integració del codesenvolupament en les estratègies de cooperació de les institucions catalanes, així com els actors que hi prenen part.
  • Identificació o planificació de projectes de codesenvolupament. En aquest mòdul i el següent es fa una introducció a la gestió del cicle de projecte en cooperació internacional, amb l’Enfocament del Marc Lògic (EML) com a eina principal, passant per totes les seves fases, des de la identificació a la formulació i el seguiment.
  • Formulació de projectes de codesenvolupament.

AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat