Tornar Formació i Enfortiment de Capacitats del Sector

2009

Trobada d’universitats contraparts del Sud de les universitats catalanes i d’altres actors de cooperació de Catalunya
Organisme que encarrega l'estudi:
Totes les universitats catalanes
Institució executora:
Totes les universitats catalanes
Institucions cooperants:
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
Autores de l'informe:
Núria Camps, Imma Bartrina i Andrea Feix-Ruf
Tipus d'encàrrec i data:
Assistència tècnica, maig-juliol 2009
Sector:
Cooperació Universitària al Desenvolupament

Durant tres dies de 2008 la Universitat Autònoma de Barcelona va acollir el quart Congrés Universitat i Cooperació al Desenvolupament, organitzat conjuntament per les universitats catalanes. L’objectiu era oferir un espai de reflexió en el marc de la cooperació universitària al desenvolupament, amb l’objectiu de reflexionar sobre els canvis esdevinguts en el marc de la teoria i la pràctica del desenvolupament des de la perspectiva específica de la cooperació universitària, així com prestar atenció a l’avaluació i l’anàlisi crítica de la situació de la cooperació universitària en el marc dels nous reptes.

Com a continuació del congrés es preveu també l’organització d'una trobada de contraparts universitàries del Sud durant el 2009 amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, on es reuniran algunes universitats contraparts catalanes de països del Sud amb les quals hi ha una tradició de treball conjunt. L'objectiu de la trobada és l'anàlisi i valoració per part de les contraparts sobre la cooperació al desenvolupament des de Catalunya segons els principis d’alineació i harmonització amb les estratègies de desenvolupament del Sud i aplicant criteris de qualitat i d’impacte a fi de pensar estratègies i propostes innovadores de millora per al futur.

Es preveu que AVALUEM proposi la metodologia per dur a terme la trobada de les universitats catalanes amb les seves contraparts del Sud i reculli la síntesi d’aportacions de les jornades i un resum de les intervencions fetes a cadascuna de les taules proposades, així com la redacció del document final de conclusions proposades per les diferents taules al plenari.


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat