Tornar Eixos Transversals d'Anàlisi

Hi ha una sèrie de criteris que ens ajuden a pilotar els projectes o les avaluacions i que constitueixen eines de referència, la principal de les quals és el Compas qualité.

El Compas Qualité és una de les eines que AVALUEM té com a referent metodològic i que ha estat creada per Groupe URD (Urgènce, Réhabilitation et Développement). Aquesta eina parteix de la base que per cadascuna de les fases del cicle del projecte hi ha un llistat de qüestions clau, cadascuna de les quals es correspon amb un criteri de qualitat, i que en conjunt constitueixen el sistema d’assegurança de qualitat per la gestió dels projectes i pel procés d’avaluació.

Aquests són els criteris de qualitat que poden ser aplicats als projectes i programes:

 • A. El projecte respon a una necessitat demostrada
 • B. Els objectius del projecte són assolits
 • C. Els impactes negatius són evitats o atenuats
 • D. El projecte busca un impacte positiu més enllà de la intervenció
 • E. El projecte és coherent amb el mandat i els principis de l’organització
 • F. El projecte respecta les poblacions
 • G. El projecte és flexible
 • H. El projecte s’insereix de forma òptima en el seu entorn
 • I. L’actor té els recursos i el coneixement necessari
 • J. L’actor ha adaptat les seves capacitats de gestió
 • K. L’actor utilitza de forma òptima els recursos
 • L. L’actor utilitza les lliçons extretes de l’experiència


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat