Tornar Col·lecció de Bones Pràctiques de la Cooperació Catalana

Bones Pràctiques 13

Programa per a la gestió integral de residus a Bolívia
Organisme que encarrega la sistematització
Agència Catalana de Residus
Actors:
Agència de Residus de Catalunya (ARC), Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia (MMAyA)
Període sistematitzat::
2007 - 2015
Autores de l’informe:
Núria Camps i Vidal i Imma Bartrina i Rams
Elaboració del text de bona pràctica:
Núria Camps i Vidal i Imma Bartrina i Rams

La cooperació tècnica internacional al desenvolupament dels Departaments de la Generalitat de Catalunya és un dels àmbits en el qual el nostre país té un gran potencial de futur encara per desplegar.

Però entre les iniciatives pioneres que fins ara s’han endegat n’hi ha una que destaca per l’abast assolit i creiem que, pels bons resultats assolits, constitueix una bona pràctica de cooperación departamental que ha estat promogut i executat per l’Agència de Residus de Catalunya amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Es tracta de l’anomenat Programa de Cooperació en matèria de Gestió de Residus i Aigua a Bolívia, un excel·lent programa en el qual a través de la cooperació tècnica de l’ARC, que compta amb una tècnica catalana expatriada a terreny, s’ha establert un vincle directe amb el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolívia, amb la tasca d’identificar i contribuir a millorar la situació del país pel que fa a residus i aigua, aportant assessorament directe al procés de planificació.

El projecte va començar quan l’ACCD encara disposava d’una oficina a Bolívia, i per això va tenir també un accés fàcil de cooperació directa bilateral amb el Govern bolivià per tal de contribuir des de Catalunya a enfortir la política pública i el sector de la gestió de residus. Des del primer moment, es va contribuir a fer diagnòstics de la gestió de residus sòlids a Bolívia, georeferenciar tots els abocadors en l’àmbit del país, i simultàniament es va contribuir a la formació d’equips locals, realitzant 9 guies tècniques municipals per difondre entre els tècnics de tots els municipis del país, cartilles populars associades a cada guia municipal per difondre els continguts a la comunitat, s’han establert les polítiques públiques del sector i s’ha promogut la planificació 2011-2016 mitjançant el Programa Plurinacional de Gestió de Residus i la Llei de Residus de Bolívia.

Concretament, l’objectiu del programa és enfortir la política pública de la gestió de residus, tot traslladant l’expertesa catalana i adaptant-la a la situació i context bolivià, sempre amb l’objectiu de deixar instal·lades capacitats locals.

El programa es va iniciar el 2007 amb el suport a la clausura de l’abocador del municipi d’El Alto, un dels municipis més pobres de Bolívia. Posteriorment, des del 2008 i fins ara, s’ha treballat en el suport al govern per iniciar i assolir la institucionalització del sector residus treballant a diversos àmbits: àmbit nacional i àmbit municipal.

L’experiència ha obtingut resultats molt satisfactoris i Catalunya s’ha convertit en un referent reconegut per altres actors de la cooperació internacional a Bolívia. A més, en referència a la gestió de residus, la Cooperació Catalana és de les poques cooperacions oficials que donen suport al sector.

Aquesta cooperació bilateral constitueix per si mateixa una molt bona pràctica de la cooperación tècnica que poden desplegar els departaments del Govern de Catalunya. Per aquest motiu, en aquest llibret, us presentem una sistematització de la feina feta i dels resultats obtinguts.

Núria Camps i Vidal
Directora d’AVALUEM

Descarregar PDF

AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623