Tornar Col·lecció de Bones Pràctiques de la Cooperació Catalana

Bones Pràctiques 2

Desenvolupament econòmic i social a les comunitats camperoles, afroequatorianes i indígenes de la província de Sucumbíos (Equador)
Organisme que encarrega l'avaluació:
Àgora Nord/Sud
Import del projecte:
2.626.227 €
Institucions executores:
ÀGORA Nord Sud ONG Catalanes de Solidaritat Internacional (Entrepobles, Enginyeria Sense Fronteres, Medicus Mundi Catalunya, SETEM i Veterinaris Sense Fronteres) i Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (GS FEPP)
Institucions cooperants:
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Unió Europea, Fundació Un Sol Món i Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Període avaluat:
De març de 2006 a abril de 2007
Autores de l'informe:
Núria Camps i Vidal i Andrea Feix-Ruf
Elaboració del text de bona pràctica:
Oriol Fort, Marta Ramoneda i Núria Camps

En aquest segon número de la col·lecció de bones pràctiques volem presentar-vos una iniciativa que s’ha desenvolupat a l’Equador i més concretament a Sucumbíos, província fronterera amb Colòmbia i zona d’alta conflictivitat. Pensem que aquest programa és molt interessant des de diverses perspectives:

Perquè les comunitats indígenes i camperoles de Sucumbíos van poder, mitjançant el projecte, fer realitat l’accés al dret a la terra reconegut legalment però al qual molt difícilment podien accedir sense un suport tècnic extern.

Perquè els camperols han pogut millorar el sistema de producció integral de la finca que ha contribuït a la millora d’ingressos familiars i a reforçar l’autonomia de les dones, que assumeixen part d’aquesta producció agropecuària diversificada. Perquè en si mateix el programa ha aconseguit generar mecanismes per a la creació d’estructures financeres locals, sobretot a través de microcaixes d’estalvi i crèdit, autogestionades majoritàriament per les dones, que han permès dinamitzar l’economia local a partir de petites iniciatives productives.

Perquè ha fet possible l’escolarització en la pròpia llengua de nens i joves de cinc nacionalitats: Quítxua, Siona, Secoya, Confán i Shuar, tot mantenint el seu arrelament a les comunitats. Alhora, l’edició de materials pedagògics en Siona, Secoya, Confán permeten posar les bases per a l’ensenyament a primària, i fixar l’escriptura de les tres llengües minoritzades. Aquesta és una tasca pionera, d’innegable transcendència lingüística i cultural per a les nacionalitats i per al conjunt del país.

Perquè ha contribuït a reforçar l’organització d’associacions i de federacions camperoles de comunitats afroequatorianes, indígenes i ladines o mestisses.

En definitiva, el principal valor que destaca al programa és sobretot la creació d’instruments d’empoderament: reglament de microcaixes d’estalvi i crèdit, documents de reconeixement de la identitat sociohistòrica de les poblacions indígenes sobre el seu territori ancestral, models de producció per a finques integrals diversificades...

Tots aquests instruments augmenten no només l’autoestima sinó també les capacitats operatives per actuar, i són una eina útil per frenar la continuada ocupació i control de les terres de l’Amazonia per part de grans companyies petrolieres o de grans finquers, que acaben comprant les terres dels petits productors que es veuen abocats a malvendre-les. Aquest model podria ser aplicat també a altres comunitats amb problemàtiques coincidents, fet pel qual pensem que és important el donar-lo a conèixer.

Núria Camps i Vidal
Directora d’AVALUEM

Descarregar PDF

AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat