Tornar Col·lecció de Bones Pràctiques de la Cooperació Catalana

Bones Pràctiques 4

Plataforma Sindical Común Centroamericana. (Nicaràgua, Guatemala, Costa Rica, Hondures, Panamà i El Salvador)
Organisme que encarrega l'avaluació:
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
Institucions cooperants:
Sindicalistes Solidaris (del sindicat UGT), Fundació Pau i Solidaritat (del sindicat CCOO), Fundación Salvadoreña Para el Desarrollo Local y la Democracia (FUNDASPAD), Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
Període avaluat:
2000 - 2006
Autores de l'informe:
Núria Camps, Imma Bartrina i Andrea Feix-Ruf
Elaboració del text de la bona pràctica:
Núria Camps i Marta Ramoneda

Els drets laborals són dels drets humans que més darrerament han estat reconeguts com a tals, en bona part gràcies al treball que fan les organitzacions sindicals d’arreu del món i que sovint han de desenvolupar-se en regions que pateixen una forta repressió.

Són contextos difícils i de forta precarietat laboral motivada per diferents factors on les economies es veuen condicionades per tractats comercials injustos, i on l’alta presència de les maquil·les i la gran dimensió del sector informal en son signes ben visibles. Aquest és el context de repressió sindical de molts països de Centre Amèrica. Val a dir, que mentre varem dur a terme el període de treball de camp a la regió (30 dies), van resultar morts 2 sindicalistes: un a Panamà i l’altre a Guatemala.

En aquest context, la solidaritat intersindical endegada conjuntament per les fundacions dels dos sindicats majoritaris a Catalunya, amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha contribuït decididament a la consolidació de la Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSCC) com a instància per millorar l’enfortiment d’un moviment sindical regional amb presència als sis països.

En aquest sentit la PSCC ha suposat un espai d’innovació del treball sindical molt més coordinat amb els moviments socials, els moviments veïnals i les organitzacions indígenes i ha assolit bons resultats pel que fa a la unitat d’acció i d’agenda comuna que l’ha dotat de més capacitat de reacció.

Cal valorar molt positivament el fort vincle que genera la cooperació entre homòlegs, precisament en un camp on l’increment de la precarietat laboral o la pèrdua de drets socials es globalitza i té conseqüències arreu del planeta. És per això que cal destacar el treball en xarxa de la Fundació Pau i Solidaritat i la Fundació Sindicalistes Solidaris que combina la denúncia de la vulneració dels drets laborals arreu amb un treball de suport mutu, i d’intercanvi d’experiències, tant Nord/Sud com, en el si de la PSCC en un intercanvi Sud/Sud entre les realitats dels diferents països de la regió.

En l’actual context de crisi cal estrènyer les polítiques de suport mutu a fi de no veure recular els drets laborals, és per això que, a hores d’ara és, més que mai, un bon exemple d’una bona pràctica de la cooperació catalana.

Núria Camps i Vidal
Directora d’AVALUEM

Descarregar PDF

AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623