Tornar Col·lecció de Bones Pràctiques de la Cooperació Catalana

Bones Pràctiques 6

Actuacions endegades per la taula catalana per la pau i els drets humans a colòmbia
Organisme que encarrega l'avaluació:
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia i Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Període del projecte:
2002-2010
Institucions cooperants:
Institucions i associacions membres de la Taula Catalana
Període avaluat:
2002-2009
Autores de l'informe:
Núria Camps i Vidal, Imma Bartrina i Francesc Riera
Data de l'avaluació:
Novembre 2009 a maig de 2010
Sector:
Pau i Drets Humans

El conflicte armat intern fa més de quaranta anys que assola el país, provocant una sèrie de conseqüències molt greus: sent un país potencialment ric manté sumida a una gran part de la població per sota dels nivells suportables de pobresa, i a més ha provocat violacions massives dels drets humans: amenaces a dirigents socials, a defensors i defensores dels drets humans, a militants de partits d’esquerra, a sindicalistes; desaparicions forçoses, morts extrajudicials, i a més, una quantitat de desplaçats interns que es xifra en uns quatre milions de persones, que afecten principalment a les capes socials més vulnerables: camperols, indígenes i afrocolombians. Aquesta situació es dóna en un clima de forta impunitat, amb una forta pressió dels diferents actors armats sobre les poblacions (dels grups de paramilitars, de les guerrilles i de les mateixes forces de l’estat –exèrcit, policia-), i amb un augment de l’economia i el poder d’influència política i social vinculats al narcotràfic, que ha anat incrustant-se en una part important de les institucions de l’estat.

Aquesta situació tan extraordinàriament complexa ha fet que a Catalunya moltes persones, organitzacions no governamentals de pau, de drets humans i de cooperació al desenvolupament, sindicats, institucions acadèmiques i institucions polítiques es fixessin en Colòmbia i establissin aquest país com a objectiu preferent de la seva actuació.

La durada d’un conflicte intern durant molts anys, la convivència amb les víctimes directes del conflicte, la violació massiva dels drets humans, la demanda de solidaritat internacional, així com la necessitat de pressionar les institucions internacionals i els governs dels països perquè afavorissin una sortida a la situació viscuda pel país, van portar a la creació de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, com un espai de concertació per treballar conjuntament de cara a una sortida negociada del conflicte, de cara a la promoció i defensa dels drets humans i per pressionar el govern colombià com a principal responsable de l’endegament de polítiques públiques de respecte dels drets fonamentals de la població colombiana.

Taula Catalana és un fet qualitatiu, és molt més que la suma de les entitats i institucions que en formen part. És un espai de concertació on hi són presents i actuen les organitzacions no governamentals i les administracions, totes dues amb criteris d’actuació i amb objectius ben diferents. Crec que la Taula s’ha de centrar en la posada en valor d’allò que la defineix com a entitat amb personalitat pròpia, diferenciada de totes i cada una de les organitzacions que en formen part, independentment que siguin de la societat civil o de les administracions.

Això ha significat per a la Taula el repte de crear unes formes de treballar i de definir uns objectius que són comuns a les parts integrants, però que alhora no trepitgen ni les accions ni les finalitats de cada una de les parts integrants de la Taula. Aquest és el valor afegit de la Taula, que va més enllà de la mera juxtaposició de les accions dels integrants de la Taula .

Núria Camps i Vidal
Directora d’AVALUEM

Descarregar PDF

AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623