Tornar Col·lecció de Bones Pràctiques de la Cooperació Catalana

Bones Pràctiques 8

Avaluació final del "Programa alianzas para el desarrollo de bolívar"
Organisme que encarrega l'avaluació:
Aliança Catalana (ACCD, ACC10, Àgora Nord/Sud)
Import del projecte:
2.269.768 €
Institucions executores:
ÀGORA Nord Sud ONG Catalanes de Solidaritat Internacional (Entrepobles, Enginyeria Sense Fronteres, Medicus Mundi Catalunya, SETEM i Veterinaris Sense Fronteres) i el Consorcio Ecuatoriano (Grupo Social FEPP, MCCH, IEDECA, CAMARI, CORPEI)
Institucions cooperants:
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, ACC10 i Àgora Nord/Sud
Període avaluat:
De gener 2008 a 31 desembre 2010
Autores de l'informe:
Núria Camps, Anastàsia Gasó, Imma Bartrina i Andrea Feix-Ruf
Elaboració del text de bona pràctica:
Marta Ramoneda

El Programa Aliances per Bolívar és una molt bona experiència pilot del que ha de ser la cooperació concertada en la qual, des d'una visió innovadora, se sigui capaç d'impulsar processos més integrals i transformadors, orientats a modificar les causes estructurals de la pobresa i augmentar els impactes.

El PAB és, que coneguem, la millor experiència de cooperació concertada impulsada per la cooperació catalana, i suposa un model d'intervenció amb sòlides metodologies d'implementació que ha conformat marcs estables de concertació d'actors tant a Equador com a Catalunya en una innovadora arquitectura institucional molt més cooperativa. La crisis econòmica que viu el planeta ens ha de portar a implementar més obertament polítiques públiques de concertació territorial i d'actors per tal que les iniciatives de cooperació puguin complir amb els Acords de París orientats a millorar l'eficàcia de l'ajuda.

Podem dir que el PAB està contribuint positivament a assolir polítiques públiques i l'alineació d'aquestes en tots els àmbits:

En l'àmbit internacional, tant Equador com la comunitat internacional s'ha compromès a assolir els reptes de desenvolupament dels Objectius del Desenvolupament del Mil·lenni, i s'identifiquen resultats molt especialment pel que fa a l'objectiu 1 -eradicar la pobresa i la desnutrició-, 3 -promoure l'equitat de gènere i l'autonomia de les dones-, 7 -garantir la sostenibilitat ambiental i dels recursos naturals- i 8 –establir aliances per al desenvolupament local.

En l'àmbit equatorià, la filosofia de la Nova Constitució (juliol 2008), de les posteriors reformes institucionals de foment de la participació i la descentralització competencial territorial, inspiren els continguts i objectius d'un model propi de desenvolupament aprovat el febrer 2009 en el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir o "Sumak Kawsay" 2009-2013, amb el qual el PAB està en sintonia i pot presentar impactes gairebé en els 12 objectius o estratègies que s'hi inclouen.

En l'àmbit català, el PAB es la iniciativa de cooperació concertada de la cooperació catalana, duta a terme fins ara, que ha assolit un més gran abast, ja que no només ha aconseguit actuar en concertació a Catalunya sinó que ha propiciat un marc concertat interinstitucional a Equador integrat per entitats de gran prestigi, implantació i expertesa amb la ferma voluntat de treballar conjuntament, en aliança, per promoure el desenvolupament de la província de Bolívar. El PAB encaixa perfectament en els continguts del Pla Director de la Cooperació Catalana 2007-2010 i en el recentment aprovat Pla Director de la Cooperació Catalana 2011-2014.

Tots hem de ser conscients que l'impuls de dinàmiques de desenvolupament focalitzades a contribuir a crear condicions d'apoderament de les comunitats i actors locals per esdevenir motor del seu propi desenvolupament, tot afavorint la inclusió social amb equitat de gènere; no són processos puntuals o curts, sinó que requereixen continuïtat per consolidar els fruïts assolits. És per aquest motiu que la continuïtat del programa, per la qual apostem, permetrà consolidar encara més els processos iniciats i especialment afavorirà la rèplica comunitària dels processos de producció impulsats enfortint les vies de comercialització que són encara incipients.

Núria Camps i Vidal
Directora d’AVALUEM

Descarregar PDF

AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623