Tornar Col·lecció de Bones Pràctiques de la Cooperació Catalana

Bones Pràctiques 9

Consell d'Infants de Cambrils: decicim solidaritat!
Organisme que encarrega l'avaluació:
Ajuntament de Cambrils
Import del projecte:
9.500,00 €
Institucions executores:
Ajuntament de Cambrils (Departament de participació Ciutadana, Departament d’Educació, Departament de Cooperació i Solidaritat)
Institucions cooperants:
Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya
Període avaluat:
Curs escolar 2009-2010
Autores de l'informe:
Núria Camps, Imma Bartrina i Andrea Feix-Ruf
Elaboració del text de bona pràctica:
Marta Ramoneda

Avui us presentem una proposta diferent; no es tracta d’una iniciativa de cooperació sinó d’educació per la pau i els drets humans que s’ha dut a terme a Cambrils, on, de forma participativa, han intervingut representants de totes les escoles de la ciutat.

Es tracta d’una proposta transversal conjunta entre diferents regidories de l’Ajuntament, les escoles i les entitats solidàries per tal d’implicar-se a treballar, des del Consell d’Infants, el coneixement i abast dels Objectius del Mil·lenni i analitzar com, des del nostre país, podem contribuir-hi.

Des del Consell d’Infants, com a òrgan consultiu de l’Ajuntament, es vol donar la paraula als nens i nenes per tal que s’impliquin en un exercici de participació efectiva del Govern de la ciutat. La iniciativa ha estat molt ben acollida per tothom, tant pels infants com per les famílies, per tota la comunitat educativa i també per les entitats solidàries que han pogut donar a conèixer les necessitats dels països del Sud i, alhora, s’ha fet palès com des de cada poble o ciutat es pot contribuir amb polítiques públiques als Objectius del Mil·lenni.

Aquesta iniciativa d’educació en valors i de promoure la democràcia participativa ha tingut un bon ressò a tota la ciutat i ha permès difondre la problemàtica dels dèficits globals de desenvolupament, tot obrint-se a nous sectors, esdevenint un veritable projecte educatiu de ciutat, on els infants tenen la paraula i en són els protagonistes.

Les propostes sorgides han estat d’un molt bon nivell i han permès visualitzar l’opinió dels infants respecte les polítiques municipals. Per això l’Ajuntament en Ple es va comprometre a estudiar-les i, en la mesura que fos possible, anar-les incorporant com a propostes i orientacions per a traslladar a la gestió municipal, fet que ha donat lloc a algunes iniciatives ben concretes que ja són una realitat.

En un moment com l’actual, on la crisi ha posat de manifest alguns dèficits en la gestió democràtica, cal promoure iniciatives concretes exitoses de participació de democràcia real. La iniciativa endegada pel Consell d’Infants de Cambrils de treballar els Objectius del Mil·lenni és un molt bon exemple a imitar perquè permet visualitzar el problema global, les causes i sobretot promoure que, des de tots els àmbits, s’impulsin iniciatives per transformar aquesta injusta realitat.

Núria Camps i VidalDescarregar PDF
Directora d’AVALUEM


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623