Tornar Guies Pràctiques Metodològiques de Cooperació

Material de Formació 1

Guia Pràctica. Planificar amb Metodologia d’Enfocament de Marc Lògic (EML)
Institucions elaboradores materials:
AVALUEM, Anàlisi i desenvolupament
Institucions cooperants:
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Autores de l’informe:
Núria Camps, Imma Bartrina i Andrea Feix-Ruf
Assessores (gènere):
Inmma Gisbert Civera
Maquetació:
Marta Ramoneda

Aquesta GUIA PRÀCTICA que teniu a les mans, vol ser un instrument al servei del món de la cooperació internacional molt especialment orientada a la cooperació descentralitzada i municipal per tal de ser una eina de suport a les entitats i als tècnics locals de cooperació que vulguin formar-se de forma pràctica per contribuir a millorar la qualitat.

En aquest 2011 es compleixen 25 anys de les primeres actuacions de la cooperació pública al desenvolupament tant a Catalunya, com a l’Estat espanyol i cal recordar que és cada vegada més necessari promoure iniciatives que s’orientin a l’eficàcia i a millorar la qualitat de la cooperació. En l’àmbit internacional diversos pronunciaments per una cooperació al desenvolupament eficaç com en la Declaració de París(2005), el Programa d’Acció d’Accra (2008) i recentment en el 4t Fòrum del Partenariat de Busan (2011) on es proposen nous reptes que contribueixin a generar un més gran impacte. La cooperació municipal i descentralitzada des de sempre ha estat compromesa amb aquesta filosofia de promoure decididament el desenvolupament local, tot orientant-se a combatre les causes estructurals de la pobresa i promoure un desenvolupament socialment inclusiu i ambientalment sostenible.

En aquest sentit, en un escenari en el qual es vol promoure l’acompanyament del desenvolupament endògen dels pobles del sud, la planificació conjunta, la previsibilitat de recursos i accions i la sostenibilitat dels processos, són la clau imprescindible per aconseguir promoure l’empoderament dels pobles i generar impactes positius a mig i llarg termini.

És per això que la GUIA PRÀCTICA que us presentem suposa una estratègia per millorar la qualitat des de la planificació, facilitar instruments de seguiment i promoure eines per posteriorment avaluar-ne els resultats amb transparència i rigor. En ella es combina la teoria sobre el mètode amb la seva aplicació a un cas pràctic, per tal que sigui més didàctica i comprensible.

Des d’Avaluem hem realitzat diversos tallers per fer accessible la metodologia d’enfocament de marc lògic per a la planificació de projectes amb diverses ONGD i entitats locals d’àmbit municipal i la iniciativa ha tingut molt bons resultats, tant pel que fa als ajuntaments, com pel que fa a les entitats. Per això hem considerat oportú editar aquests materials amb una presentació senzilla de manera que es puguin utilitzar en tallers de formació, i alhora com a una eina pràctica de consulta per a les entitats i per tothom qui vulgui formar-se en cooperació.

Desitgem que aquesta GUIA PRÀCTICA de Materials de Formació per Planificar amb la Metodologia d’Enfocament de Marc Lògic (EML), us sigui útil i alhora ens agradaria que ens féssiu arribar les vostres observacions a fi de contribuir a millorar-la.

Núria Camps i Vidal
Directora d’AVALUEM

Descarregar PDF

AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat