Secretaria per a la Immigració, Departament de Benestar
i Familia (Generalitat de Catalunya)


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623