Municipis Igualitaris

El Distintiu per a la igualtat de gènere és el primer segell de certificació que reconeix i motiva els esforços dels governs locals per millorar la seva eficàcia, eficiència i qualitat en la implementació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la governança municipal.

A través d’un procés de certificació, els municipis obtenen el Distintiu per la Igualtat de Gènere, i esdevenen actors amb un compromís polític i estratègic a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes.

AVALUEM és una entitat homologada per a realitzar el procés d’obtenció del Distintiu, el qual l’avaluarà per determinar el grau de compliment amb els termes que estableix l’associació Forgender Seal, que ha dissenyat la normativa d’acord amb els tractats nacionals i internacionals en relació amb els drets de les dones.

S’analitzaran tres àrees temàtiques per tal d’establir el grau, aquestes són:

distintiu_genere

Avaluem és una entitat homologada per otorgar el distintii per la igualtat de gènere.

Posa't en contacte amb nosaltres:

nuriacamps@avaluem.cat

distintiu_genere

AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat