Avaluem
 

Dret de les dones, una lluita global

El projecte titulat els “drets de les dones, una lluita global”  (fruit d’un procés de reflexió i diàleg entre USSEC i Avalua ) neix amb l’objectiu general de prevenir la violència masclista, matrimonis forçats mutilació genital femenina i lluita contra tota forma de vulneració de drets de les dones migrants, a través de l’apoderament de dones migrants a Catalunya. També, per donar suport a les víctimes que ja l’han patit. En aquets objectiu general s’inclouen 5 objectius específics que pretenen: enfortir espais de confiança entre les dones migrades d’origen divers, impulsar iniciatives d’obertura en l’entorn, promoure la seva organització per transformar les relacions de gènere, fomentar entre els seus fills i filles nous rols de gènere i promoció de l’associacionisme entre les dones migrades per impulsar iniciatives d’acord amb els sues interessos i que contribueixin a la cohesió i inclusió social. 

Després de desenvolupar el projecte s’ha conclòs que els diversos tallers i dinàmiques que s’han dut a terme han fet que les participants poguessin verbalitzar situacions de violència que han viscut o que viuen. També ha portat a les dones a reflexionar sobre la necessitat d’organitzar-se per tal de revertir la situació no només a Catalunya sinó en els països d’origen amb el desenvolupament de projectes de codesenvolupament. D’aquest projecte també n’han sortit apoderades les associacions de dones migrants ja que han augmentat el nombre de membres i dones interessades en la tasca que fan. També ha permès desenvolupar activitats de reforç escolar als joves i alhora treballar la consciència de gènere per prevenir futures vulneracions de drets de les dones. 

A través de l’intercanvi de dones de diferents orígens i diàleg intergeneracional aquest projecte ha contribuït en fer que la lluita pels drets de les dones fos més global que mai.

AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat