Back International development agencies

Catalan Agency of Cooperation to the Development (ACCD)

Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears

Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD)


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat