Back NGOs

Àgora Nord-Sud (ONG Catalanes de Solidaritat Internacional)

Arxivers Sense Fronteres

Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres

Association des Frères Unis de Bouanzé (AFUB)

AYNE

Casa Amaziga de Catalunya

Centre d’Estudis Africans (CEA)

Centre d’Estudis Amazònics

Centre UNESCO de Catalunya (UNESCOCAT)

Centro de Estudios Integrales y de Desarrollo Comunal (CEIDEC)

CIEMEN. Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les nacions

Cooperacció

Desarrollo 2000 en África

Entrepobles

Fundació Barcelona SIDA 2002

Fundació SIDA i Societat

Fundació Ulls del Món

Fundació Un Sol Món

Fundación Guillermo Torriello

Fundaspad

Geràfrica

Grupo Social FEEP

Intervida

Justícia i Pau

Lliga pels Drets dels Pobles

Médicos do Mundo – Portugal

Medicus Mundi

Medicus Mundi Catalunya

Moviment per la Pau

Mundubat

PROCLADE Euskadi

S’altra Senalla

Sant Just Solidari

Santa Perpètua Solidària

SETEM

Taula per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia

Veterinaris Sense Fronteres

Xarxa de Consum Solidari


AVALUEM, anàlisi i desenvolupament. Rocafort, 242 bis, 3r pis - 08029 - Barcelona. Tel. 93 322 17 36 - 606 995 623

nuriacamps@avaluem.cat | avaluem@avaluem.cat